The official Trivial.Gr logo
Forum Central
AlterEgo | Smiles Help
Viewed : 2457 -- Replies : 7 -- Page : 1

Posted ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;
28-02-2004 21:23
by VERGILIUS

Ναι, είμαι και γκασμάς και τσάπα και μυστρί και φτυάρι και όλα όσα χρειάζονται για το χτίσιμο αυτής της τριβιαλικής αυτοκρατορίας!!!
26-02-2004 10:01
by cameraMan

Φλιπς πήρες τον γκασμά μου! Και σήμερα έχει ντιμπέϊτ! Πλήνε τον και φέρε τον γρήγορα πίσω!
22-02-2004 20:26
by FlamingLips

ωπ, για κοιτα.. ενας γκαζμας χρτς, χρτς
21-02-2004 21:27
by VERGILIUS

Ως αυτοκράτωρ απονέμω χάριν εις την Λίαν όπως ατιμώρητος μείνη η πρωτοφανής αυστηρότης αυτής. Τα περί ντρόγκμπα δέον όπως υπ' αυτού απαντηθώσι, εφ' εξής δε εις τον ντρόγμπα παρακαλώ ίνα κατευθύνονται αι διαμαρτυρίαι υμών και ουχί εις την Ημετέραν Μεγαλειότητα.
20-02-2004 15:14
by as-oume

Στιγμιότυπο από την προετοιμασία του Βιργίλιου για την τελετή στέψης του...
19-02-2004 22:48
by Liaa

K an den katalabaineis ti grafw apo ta sardam..rwta tous filous mou sto room! filakia
19-02-2004 22:45
by Liaa

Pneuma.... den xerw an to xes katalabei alla pernousame mia oloi mazi sto room mas. Apo thn wra pou o filos sou o drogba arxise na leei diafora sto room k na enoxlei kosmo k den mialw se proswpiko epipedo ( to pseytiko pribe opou egw ebriza to room) alla genikws enoxleite kosmos. Twra an nomizeis pws eimaia dikh k ola ayta pou les sto main den 8a moun xan dwsei op gaiti pote dne to zhthsa k an me briskoun la8os sa to aproun pisw. Apal den anexomai na enoxloun to room kati apidakia san esena k to filaraki sou. Ayta.. Ta grafw edw giati den 8elw na enoxlw to room opws merikoi alloi! Kalh sou nuxta
19-02-2004 21:44
by VERGILIUS

Από καιρού αναμφισβήτητος τυγχάνει η γενικωτέρα διαπίστωσις ότι ερεβώδεις και κνεφαίαί τινες δυνάμεις ενεργούσαι προς διασάλευσιν της τω όντι ασταθούς αλλά και πολυποθήτου του καναλίου ημών ισορροπίας ήδη την πρώτην των, προς απογοήτευσιν των σωφρόνων παικτών, κατήγαγον νίκην. Αδυνατώ όπως ερμηνεύσω άλλως πως την θλιβεράν άμα τε και αξιολύπητον κατάστασιν εις ην περιήλθεν το εις άπαντας ημάς λατρευτόν κανάλιον, εικάζω δε την αυτήν αδυναμίαν και υμάς βασανίζουσαν καίτοι πρώτος τυγχάνω κρούων τον κώδωνα του κινδύνου προς αφύπνισιν των χαύνων συνειδήσεων επί σκοπώ αποκαθάρσεως του προσφιλούς και ηγαπημένου καναλίου εξ εκείνων των στοιχείων των περιαγαγόντων τούτο εις τοιαύτην κατάπτωσιν και μαρασμόν οδηγούντα τον γράφοντα εις απόγνωσιν. Αλλ' ανάγκη όπως πριν ή πειραθώμεν ίασιν της ως άνω περιγραφείσης νοσηράς καταστάσεως εκθέσωμεν ταύτην διαλύοντες ούτω την αιθάλην την τυφλούσαν τα όμματά τινων μη παραδεχομένων τα εκτεθέντα και επί τα χείρω τοιουτοτρόπως οδηγούντων τα πράγματα. Ερευνητέον ουν ει ούτοι κρύπτονται όπισθεν των εις την αρχήν του κειμένου αναφερθεισών ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Υπάρχει άρα γε άνθρωπος αληθώς αγαπών το κανάλιον όστις αναγιγνώσκων τα γραμμάς ταύτας φέρει εις τον νούν πράγματα άλλα ή μη την των χειριστών του καναλίου την φαυλότητα, των παικτών την θρασύτητα, των αρχηγών την δυσέντευκτον έπαρσιν; Υπάρχει άνθρωπος ειλικρινώς ενδιαφερόμενος περί του μέλλοντος του καναλίου μη άπελπις γινόμενος υπό των τριβιαλιστών οσάκις αντί ευγενείας αδικαιολογήτους εισπράττει κολάφους, αντί φιλότητος δυσθαλπή ευρίσκει ατμόσφαιραν και γενικώς αντί μάννα χολή λαμβάνει και όξος; Υπάρχει χρήστης αγογγύστως υπομείνας των χειριστών τας δυσανέκτους ύβρεις, την άμετρον κολακείαν μη άπαξ τουλάχιστον αναγκασθείς όπως μετέλθη προς αποτροπήν των επαπειλουμένων εξοριών, κοινώς λεγομένων "ΚΙΚΑΡΙΣΜΑΤΩΝ"; Αλλ' ουχί φίλτατοι. Είμεθα όλοι μάρτυρες αυτόπται της καταβαραθρώσεως πασών των αξιών, υφ' ων εμπνεόμενοι το πάλαι διετέλουμεν, υπερηφάνως δε διεκηρύττομεν την τριβιαλικήν υμών καταγωγήν μη ανεχόμενοι ουδέ νύξιν απλήν θίγουσαν την τιμήν και υπόληψιν του καναλίου. Είμεθα ΟΛΟΙ μάρτυρες αυτόπται του στυγερού ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ της δολοφονίας του καναλίου, αλλ' ουδεις εξ ημών ετόλμησεν όπως πρωτοβουλίαν λαβών οριστικώς ματαιώση την ολεθρίαν κατάπτωσιν. Ου μην αλλά και την αείποτε έχοντες ζωοποιόν ορμήν όλως παραδόξως απολέσαντες ακαταπαύστως πανουργήμασι κατατρίβεσθε αλλήλους εχθαίροντες. Δι' ο διερωτώμενος καθάπερ και ο Τρικούπης το πάλαι ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; ήδη την απάντησιν συλλαμβάνω από των χειλέων μου αποδιδράσκουσαν: ΕΓΩ ΠΤΑΙΩ! Ναι. Πτάιω διότι επί πολλύ σιωπήσας χρόνου έθρεψα την υμετέραν κενοδοξίαν στερών το κανάλιον του αρχηγέτου εκείνου όστις άμα τη αναλήψει των οργανωτικών καθηκόντων αυτού στιβαράν θέση την χείρα επί των ήδη χρονισάντων προβλημάτων. Επανορθών ουν το τοιούτον σφάλμα ΚΗΡΥΣΣΩ ΕΜΑΥΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΒΙΑΛ ως μόνος άξιος του καναλίου ΗΓΕΜΩΝ, απαιτώ δε από τούδε και εις το εξής την απόλυτον των υπηκόων αφοσίωσιν, υποταγήν και πίστιν όπως ευχερέστερον καταστή το επιβαλλόμενον έργον μου αλλά και δυσεπιβούλευτος γένηται άμα ο ευκλεής θρόνος μου διά της εδραιώσεως αυτού προς απάντων των τριβιαλιστών το συμφέρον. Υπό το σεπτόν σκήπτρον μου το κανάλιον δύναται πλέον όπως ακωλύτως εκπληρώση τον αληθή αυτού προορισμόν, ήγουν την εξάπλωσιν και διάδοσιν του υπερλάμπρου της γνώσεως φωτός. ΖΗΤΩ Η ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΕΣΤΕΜΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ. ΖΗΤΩ Η ΒΙΡΓΙΛΙΟΚΡΑΤΙΑ!!!
Top of Page  Top of Page
12-05-2021 05:00
[ www.trivial.gr ]   [ YAP by Utopia ]